Wszyscy harcerze z Suszka wrócili już do Łodzi

0
1080
- REKLAMA -

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wydał kolejny komunikat prasowy, w którym informuje, że wszyscy harcerze z obozu w Suszku powrócili już do Łodzi, jednak jedna osoba nadal pozostaje tam w szpitalu pod obserwacją.

- REKLAMA -

Poniżej prezentujemy pełną treść komunikatu:

Harcerki i harcerze oraz ich rodziny nadal korzystają z pomocy psychologów. Odbywają się liczne spotkania, pomagające uczestnikom obozu wspólnie uporać się z przeżyciami i powoli powracać do codziennego życia. Dzisiaj ostatni uczestnik zdarzenia powrócił do Łodzi. Jednak musi pozostać jeszcze w łódzkim szpitalu na obserwacji. Jest to osoba odwiedzająca obóz, a nie jego uczestnik. Jedną harcerkę czeka jeszcze dłuższa rekonwalescencja po urazie, ale przebywa już w domu.

Trwają przygotowania do pogrzebu harcerek, który będzie miał CHARAKTER PRYWATNY. Bardzo prosimy o okazanie szacunku i uszanowanie woli Rodzin, która prosi także o brak obecności mediów i nie składanie kondolencji. Bliscy zmarłych nie będą udzielać żadnych komentarzy oraz nie chcą być fotografowani.

Wszystkich, którzy chcą pożegnać Joannę i Olgę, zapraszamy na specjalną Mszę Świętą, która odbędzie się w najbliższą NIEDZIELĘ (20.08) o godz. 18.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie. Mszę odprawi Biskup polowy Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy. We Mszy Świętej będą brali udział m.in. harcerki i harcerze różnych organizacji oraz sztandary ich jednostek. Będą wyłożone księgi kondolencyjne.

W Lotyniu i okolicznych miejscowościach nadal trwają prace nad usuwaniem skutków nawałnicy.

Obecny na miejscu koordynator pomocy ze strony ZHR poza terenem Lotynia, Sternowa i Krojantów aktywnie poszukuje miejsc, gdzie nasza służba jest potrzebna i nie dociera inna pomoc. Sprawdzane są zgłoszone pola służby w okolicznych miejscowościach i tam kierowane są harcerki i harcerze. Na terenach dotkniętych nawałnicą pojawia się coraz więcej służb, które przejmują wiele obszarów prac. Cały czas nasz koordynator pomocy na miejscu jest w kontakcie z lokalnymi władzami i czuwa nad wyznaczaniem kierunków prac.

W czwartek 17 sierpnia w Lotyniu i okolicach praca trwała głównie na polach, przy usuwaniu i zwożeniu drzew, gałęzi i liści. Do naszych zadań należało także odblokowanie maszyn rolniczych we wsi Krojanty,  drobne prace w Rytlu, oczyszczenie drogi przy Ściernisku obok Żukowa i porządkowanie cmentarza w Lotyniu.

W dniu dzisiejszym w Lotyniu do pomocy na polach przystąpili strażacy, stąd nasi harcerze podjęli służbę w miejscowości Leśne i Krojankach, gdzie porządkowali i oczyszczali parki.

Łącznie w akcji na dzień dzisiejszy bierze udział 50 osób harcerek i harcerzy ZHR.

Dziękujemy za napływające deklaracje pomocy. Na bieżąco dostajemy informacje o stanie prac i potrzebach z miejsc dotkniętych nawałnicą. Ilość osób obecnie pracujących jest optymalna na posiadane centralnie zgłoszenia. Z pewnością są pola służby w mniejszych miejscowościach i konkretnych gospodarstwach, zobaczymy jakie też będziemy dostawać zgłoszenia, ale wszystkie osoby chętne jeszcze do służby powinny nastawiać się bardziej na aktywne jej szukanie na miejscu.

Dziękujemy za wpłaty na konto, które uruchomiliśmy na środki finansowe potrzebne do pomocy mieszkańcom miejscowości, które najbardziej ucierpiały podczas nawałnic. Wpłaty (koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu „darowizna”) można dokonywać na:

NUMER KONTA – 57 2130 0004 2001 0189 3635 0008
NAZWA ODBIORCY – ZHR, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13

Pierwsze środki przeznaczamy na najpilniejsze materiały, potrzebne do odbudowy zniszczonych domostw.

Na miejsce docierają transporty darów z różnych instytucji, m.in. w dniu dzisiejszym z Urzędu Miasta St. Warszawy oraz wyjeżdżający dziś w nocy transport Tramwajów Warszawskich. Magazyn główny dla tego rodzaju pomocy został założony w Chojnicach, skąd dalej ofiarowane rzeczy są dystrybuowane na potrzebujące sołectwa.

Osoby i miejscowości, które potrzebują pomocy przy usuwaniu skutków nawałnicy, mogą zgłaszać się na adres naszego Biura Naczelnictwa: biuro@zhr.pl.  Po potwierdzeniu potrzeb, będziemy starali się kierować tam pomoc przebywających na miejscu harcerzy i w miarę możliwości pomagać ze zbieranych środków finansowych na konto pomocowe.

Informacje o możliwościach pomocy i służbie jaką można podejmować zamieszczamy na bieżąco na naszym profilu www.facebook.com/harcerstwo.

- REKLAMA -