ZHP zmieniło 10 punkt Prawa Harcerskiego. Czy to krok w dobrą stronę?

0
2242
- REKLAMA -

Stało się… Związek Harcerstwa Polskiego w czasie 39. Zjazdu Nadzwyczajnego zmienił Prawo Harcerskie, a dokładniej mówiąc jego dziesiąty punkt, który teraz będzie brzmiał „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów”.

- REKLAMA -

Związek Harcerstwa Polskiego w komunikacie prasowym tak tłumaczy zmianę: „W ZHP najważniejszym aspektem jest wychowanie młodego człowieka. Tak zapisany punkt prawa da kadrze instruktorskiej ZHP możliwość jeszcze lepszego oddziaływania na młodych ludzi. Zmiana 10. punktu umożliwi pełniejsze rozumienie go przez młodzież. W nowym brzmieniu dziesiąty punkt Prawa Harcerskiego pokazuje, że harcerz ma być wolny od wszelkich nałogów i ma pracować nad sobą”.

Jednak jak możecie zauważyć wprowadzona wolność od nałogów daje teraz ZHP swobodę w traktowaniu m.in. instruktorów swojej organizacji. Pierwotna wersja 10 punktu Prawa Harcerskiego zakładała całkowitą abstynencję od wszelakich używek, kiedy nowa wersja tego punktu zakłada wolność od nałogów. W związku z tym instruktor może np. od czasu do czasu napić się piwa czy zapalić papierosa, o ile to nie jest nałóg.

Prawo Harcerskie po zmianie, którą w demokratycznym głosowaniu przyjął 39. Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego, brzmi:

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.
- REKLAMA -