Adam Mazguła rezygnuje z funkcji komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP

0
1146

Hm. Adam Mazguła, o którym zrobiło się głośno w związku z wypowiedziami dotyczącymi stanu wojennego, zrezygnował z funkcji komendanta Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Pełnomocnikiem ds. chorągwi wyznaczonym przez Naczelnika ZHP został phm. Grzegorz Krzyśków, komendant Hufca ZHP Niemodlin. Funkcję będzie pełnił do czasu wyborów nowego komendanta chorągwi.

„W poczuciu odpowiedzialności za organizację, nie chcąc obciążać jej piętnem mojej osobistej walki z obecną antydemokratyczną władzą, podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Komendanta Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję serdecznie wszystkim harcerkom i harcerzom za wspólną służbę Bogu, Polsce i bliźnim! Dziękuję za wspólne obozy, rajdy i spotkania. Za każdą chwilę w harcerskim gronie. Jestem wam wdzięczny za wspólnotę pracy społecznej, za którą rzadko kto dziękuje dobrym słowem. Za radość wspólnego przebywania, za przygody poznawcze i wyzwania. Wszystko to zabieram ze sobą na dalszą drogę mojego życia” — napisał Mazguła na profilu chorągwi na Facebooku.